Lidingö kommune

Lidingö kommune tilbyr valgfrihet i hjemmetjenesten. De eldre kan velge om de vil ha kommunal eller privat hjemmetjeneste, uten prisforskjeller. I avtalen inngår blant annet trygghetsalarm døgnet rundt, og totalt tar kommunen hånd om ca. 1100 kunder.

Problematikk

For å skape tillit blant kundene og trygghet hos personalet, må kommunen vise en tydelig strategi og en helhetlig tilnærming i nøkkelhåndteringen. Fordi nøklene går til folks hjem, er det en bekymring blant kundene, dels rundt håndteringen, men også rundt utrykningen, da det er viktig å komme raskt ut til stedet. Når en trygghetsalarm brukes, må hjelpen komme raskt til. Det må simpelthen ikke skje at sikkerheten svikter på grunn av nøkkelproblemer.

Løsning

Nå er alle nøklene samlet i et elektronisk nøkkelsystem med tydelig struktur over kundenes nøkler. Det føres logger over hvem som har tar hånd om hvilken nøkkel og hvor den går. En viktig del av arbeidet med Lidingö kommune, er B.R.A Securitys support, som er tilgjengelig 24/7 hele året.

Branka Grabus, koordinator for nattgruppen i hjemmetjenesten i Lidingö kommune, sier følgende om våre systemer og vår support: “De ansatte er begeistret over hvor lett det er å hente og levere nøklene. Kundene føler også en trygghet, og vi får god oversikt over nøklene og medarbeiderne. Mange feil kan rettes opp via telefon. Til å begynne med ringte vi svært mye før vi lærte oss systemet, nå kan vi løse enklere problemer selv, noe som sparer oss for både tid og penger.”

Supportavtale: 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året

Interessert i våre produkter?

Fyll ut navn og telefonnummer eller e-postadresse, så tar vi kontakt!